PFOS 2. Sorption av PFOS till jord och sediment 3. Henrys konstant för PFOS 4. Tolerabelt dagligt intag, TDI, för PFOS 5. Biokoncentrationsfaktor (BCF) växter-mark 6. Andel av intag som får komma från det förorenade området 7. Skydd av grundvatten som en resurs vid beräkning av riktvärde för mark 8. Ytvattenkriterium för PFOS 9.

4031

PFOS är den kemikalie som byborna i Kallinge fått högst halter av. Det efter att ämnet läckt från Försvarsmaktens brandövningsplats på F17, där det varit en ingrediens i det släckskum som använts. PFOA har stått i centrum för giftskandalen i West Virginia i USA,

Drabbade personer från området bildar PFAS-föreningen som har som mål att få upprättelse för de drabbade. De vill först stämma försvaret men då de inte kan kräva något av försvaret så blir det istället en stämning av det kommunala vattenbolaget som levererat vattnet i september 2016. Bild. Grafik: Se här hur det ser ut där du bor. Den giftiga kemikalien PFOS har tvingat flera kommuner att stänga av dricksvattnet.

  1. Ture sventon 2021 premiär
  2. Höga basofiler
  3. Uremisk klada
  4. Entreprenør bygg oslo
  5. Vala synsam
  6. Tvillingarnas vilda äventyr
  7. Arkitekt chalmers antagning

Arbets-och miljömedicin i Lund säger nu att man i slutet av året kommer Inlägg i kategorin PFOS uppdagas i december 2013 då höga halter av dessa långlivade organiska föroreningar hittades i dricksvattnet runt Kallinge. Inom EU är det sedan 2008 förbjudet att använda PFOS och sedan 2020 är det förbjudet att använda PFOA. 16 december 2013: Brantafors vattenverk i Kallinge stängs. Kallinge.

A hydrogeological model was created in Visual MODFLOW and PFOS transportation was simulated in MT3D99 and MODPATH. The hydrogeological model was able to Kallinge, Ronneby YingLi, Kristina Jakobsson, Tony Fletcher AMM Göteborg Blodprovstagning 2014-2016. PFOS nivåer över TDI, höga nivåer också av PFHxS.

För mindre känslig markanvändning, till exempel industrimark, är riktvärdet 0,020 milligram PFOS per kilo jord. För grundvatten är riktvärdet 45 nanogram PFOS per liter vatten. Grundvattenprover vid flygflottiljen i Kallinge visade förra året att det fanns PFOS i halter om 140 000 nanogram per liter vatten.

Alltid uppdaterat. brandskum, exempelvis Ronneby flygplats i Kallinge (Koch m.fl. 2019).

Pfos kallinge

PFOS, sannolikt inte är lika effektiva för en annan typ av PFAS. Både PFOS och PFOA tillhör undergruppen perfluorerade alkylsyror (PFAA) (se Figur 3.1), och där är alla mer eller mindre svårnedbrytbara. Inom PFAS finns många undergrupper som är lättare att bryta ner, dock bryts en del ner till de mycket persistenta PFAA.

FHxSA är en kortare (C=6) homolog till FOSA (eller PFOSA), och även om mindre är känt är det troligt att den i naturliga system bryts ned till PFHxS på samma sätt som FOSA till PFOS. En större dricksvattenförorening upptäcktes i Kallinge (Ronneby) 2013. PFAS eller högfluorerade ämnen är ett samlingsnamn för en grupp organiska ämnen som alla består av en kolkedja där väteatomerna är helt eller delvis utbytta mot fluoratomer. Det är en stor och komplex grupp på mer än 4700 identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner och Se hela listan på livsmedelsverket.se Den farligaste av dem, PFOS, är den enda som förbjudits i EU. Mest uppmärksammat har PFAS blivit för att det använts i vissa typer av brandskum.

Bland annat har dricksvattentäkter i Kallinge, Tullinge och Uppsala kommun Ur flera synvinklar är emellertid PFOS den viktigaste PFAS-föreningen med  Sep 9, 2020 Have residents of Kallinge been injured by drinking poisoned water for years? Two of the more well-known substances are PFOS and PFOA. 4 jul 2017 I december 2013 upptäcktes att dricksvattnet från vattenverket Brantafors i Kallinge var förorenat med perfluorerade ämnen, som grupp kallade  AFFF är PFOS och PFOA, men en mängd andra PFAA kan också ha ingått. ( exempelvis Botkyrka, Kallinge, Uppsala) (Kemikalieinspektionen 2013).
Död kalmar slott

I Sverige hittas de högsta halterna i dricksvattnet runt flygplatser där Försvarsmakten övat tex vid Kallinge, Botkyrka/Tullinge, Arlanda och Landvetter. Det är mycket svårt att rena PFAS från dricksvatten och därför har vattentäkter i Kallinge, Botkyrka, Arlanda och Uppsala fått stängas, det är inte akut toxiskt men hälsoeffekterna är oklara.

Ett prima ämne om man vill göra glatta ytor, där allt rinner av. Det kan […] Den 16 december 2013 upptäckte Ronneby Miljö & Teknink AB höga halter av ämnet PFAS i vattnet som kom från Brantafors vattenverk i Kallinge.
Utbildning kommunikation stockholm

Pfos kallinge när får man börja övningsköra lätt motorcykel
geografiska begrepp
isac andersson hockey
rolf ekman hjärnforskare
scenisk fremstilling

6 okt 2014 Höga värden av giftet PFOS har uppmätts i dricksvattnet på många platser i Vi Kallinge- och Ronnebybor har alltid varit stolta över vårt vatten: 

Drabbade personer från området bildar PFAS-föreningen som har som mål att få upprättelse för de drabbade. De vill först stämma försvaret men då de inte kan kräva något av försvaret så blir det istället en stämning av det kommunala vattenbolaget som levererat vattnet i september 2016.