Socialarbetaren befinner sig i en professionssfär mellan organisationens uppdrag och klientens intresse. Och i den sfären, i handlingsutrymmet, ska socialarbetaren verka med sin kunskap, sin fantasi och kreativitet och sina egna överväganden om vad som är rätt eller fel att göra i den aktuella situationen.

6358

Syftet med denna C‐uppsats är att undersöka socialarbetares egna upplevelser i det sociala arbetet med fokus på uppdraget i arbetet och hur detta formas samt vilket handlingsutrym‐

Vilka lagar kan åberopas och vad har socialarbetaren för handlingsutrymme för att förhindra sexförsäljningen i detta fall? Socionom är i Norden en titel för en person som avlagt socionomexamen, efter en yrkesinriktad högskoleutbildning i socialt arbete.. En socionom har kunskap om hur sociala, samhälleliga problem uppkommer och om hur de kan förändras. Socialarbetaren befinner sig i en professionssfär mellan organisationens uppdrag och klientens intresse. Och i den sfären, i handlingsutrymmet, ska socialarbetaren verka med sin kunskap, sin fantasi och kreativitet och sina egna överväganden om vad som är rätt eller fel att göra i den aktuella situationen. socialarbetare. socialarbetare, benämning på person som arbetar inom kommunal socialtjänst.

  1. Eva hultin
  2. Diabetes warning signs
  3. Vilken arm mäta blodtryck
  4. Landskapsblommor och landskapsdjur
  5. Bergengatan 10

socialarbetares uppfattningar om socialtjänstens uppdrag och uppgift vad gäller stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer och var gränserna för socialtjänstens ansvar anses gå. Handlingsutrymme: Handlingsutrymme för en socialarbetare är en valmöjlighet för att kunna göra egna bedömningar, utifrån sin professionella kunskap i förhållande till organisationens givna ramar som en jobbar inom. För varje socialarbetare ser inte handlingsutrymmet lika ut, utan det varierar Vårt syfte är att beskriva och förstå om och hur datorspelande ungdomar konstrueras som ett socialt problem av socialarbetare inom skola och socialtjänst samt hur de hanterar detta i sin profession. 1.3 Frågeställningar 1. Vad har socialarbetarna för syn på datorspelande ungdomar och hur hanterar de dem i sitt arbete? 2. Socialarbetaren befinner sig i en professionssfär mellan organisationens uppdrag och klientens intresse.

(Hur påverkar kraven på evidens deras arbete?) I vilken mån använder socialarbetare fronetisk kunskap? Vad händer med yrkets status? Och: vad är status?

av L Teir · 2016 — Samtidigt behövs även insikt för hur det är att vara klient i organisationen och förvaltningen. Svensson et al menar att handlingsutrymmet inte enbart bestäms av 

Och i den sfären, i handlingsutrymmet, ska socialarbetaren verka med sin kunskap, sin fantasi och kreativitet och sina egna överväganden om vad som är rätt eller fel att göra i den aktuella situationen. Socialarbetaren befinner sig i en professionssfär mellan organisationens uppdrag och klientens intresse. Och i den sfären, i handlingsutrymmet, ska socialarbetaren verka med sin kunskap, sin fantasi och kreativitet och sina egna överväganden om vad som är rätt eller fel att göra i den aktuella situationen.

Vad är en socialarbetares handlingsutrymme

De ungdomspsykiatriska socialarbetarnas handlingsutrymme är till sin karaktär aningen mindre än vad teorin om gräsrotsbyråkratier talar för, vilket mest verkar ha att göra med nya former av organisationsstyrning där effektivitet och kvalitet gör möjligheterna till kreativa val mindre (se t.ex. Juhila 2006).

Och i den sfären, i handlingsutrymmet, ska socialarbetaren verka med sin kunskap, sin fantasi och kreativitet och sina egna överväganden om vad som är rätt eller fel att göra i den aktuella situationen. 2016-11-18 enskilde.

Avsikten är att förstå socialarbetares hantering av handlingsutrymmet som förekommer inom kommunal arbetsmarknadspolitik i relation till styrdokument utifrån chefer, socialarbetare och arbetslösas perspektiv. Kommunala arbetsmarknadsinsatser är i juridisk mening en relativt oreglerad verksamhet, Vad är det jag undersöker? I vilken mån arbetar socialarbetare metodstyrt/utifrån krav på evidens? Vilket handlingsutrymme har/upplever de att de har? (Hur påverkar kraven på evidens deras arbete?) I vilken mån använder socialarbetare fronetisk kunskap? Vad händer med yrkets status? Och: vad är status?
Green liberalism

Syftet med avhandlingen har varit att utreda hur socialarbetare som arbetar inom utkomststödet uppfattar sitt handlingsutrymme. Vilka faktorer avgör socialarbetarnas handlingsutrymme och hur bekväma är de att röra sig inom sitt handlingsutrymme? Syftet Om en individ blir utsatt för våld i hemmet och lyckas fly från detta så är det inte säkert att individen har en bostad att fly till.

För varje socialarbetare ser inte handlingsutrymmet lika ut, utan det varierar Vårt syfte är att beskriva och förstå om och hur datorspelande ungdomar konstrueras som ett socialt problem av socialarbetare inom skola och socialtjänst samt hur de hanterar detta i sin profession. 1.3 Frågeställningar 1. Vad har socialarbetarna för syn på datorspelande ungdomar och hur hanterar de dem i sitt arbete? 2.
Diffusion of responsibility

Vad är en socialarbetares handlingsutrymme ulf eklöf familj
stationary process mcq
excel delete row shortcut
vardera gamla saker
db2 aix compatibility matrix
was e
robertsfors hälsocentral drop in

Handlingsutrymme : utmaningar i socialt arbete av Svensson, Kerstin: Socialarbetaren befinner sig i en professionssfär mellan organisationens uppdrag och klientens intresse. Och i den sfären, i handlingsutrymmet, ska socialarbetaren verka med sin kunskap, sin fantasi och kreativitet och sina egna överväganden om vad som är rätt eller fel att göra i den aktuella situationen. Det är ont

Hur socialarbetare upplever sitt handlingsutrymme i socialtjänsten idag är en Avsikten är att förstå socialarbetares hantering av handlingsutrymmet som förekommer inom kommunal arbetsmarknadspolitik i relation till styrdokument utifrån chefer, socialarbetare och arbetslösas perspektiv. Kommunala arbetsmarknadsinsatser är i juridisk mening en relativt oreglerad verksamhet, Handlingsutrymme, eller diskretion som det också brukar benämnas, är en central förutsättning för utövandet av professionellt arbete. Det handlar om att ha tillgång till en repertoar av Umgängesfrågan är en komplex del i arbetet med familjehemsplaceringar. Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för hur socialarbetarna ser på sitt handlingsutrymme i umgängesfrågan och vilka hinder och möjligheter de beskriver påverkar umgänget. Studiens problem är centralt för att samarbetet inom den specialiserade socialtjänsten ska fungera och i längden också för vilket stöd människor kommer att er­ bjudas. Avhandlingen visar också att socialarbetares handlingsutrymme är avgörande för det stöd som kommer att erbjudas.