Dokumentnamn: Stick- och skärskador samt blodstänk. Åtgärder och handlingsprogram Dokument ID: 09-178760 Giltigt t.o.m.: 2022-01-20 Revisionsnr: 4 Utskriftsdatum: 2021-01-20 2. För dig som vill veta mer 2.1. Allmänt om stick-/skärskador inom vården OBS!ellerBedömningen av behovet av postexpositionsprofylax sker i samråd med

8191

Nätverk med Hälso-och sjukvårdspersonal som smittats i arbetet, ingår i RHC. www.vardnet.se www.careAndsafe.eu Bakgrund Nätverk. • Våren 2005 Vårdförbund rapport stick-och skärskador samt blodexponering i vården, 1200 medlemmar • En majoritet av dem (73%) hade arbetat mer än 10 år • Endast 3% hade arbetat mindre än 1 år

Lokala anvisningar Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal (pdf) Innehåll-Generell plan för handläggning inom region Sörmland-Bakgrund-Inledning-Den exponerade Stickskador och annan blodexponering . 1. Vid stick- eller skärskada samt exponering för blod på slemhinna eller skadad hud. • Rengör det skadade området, pressa ut blod ur såret • Skölj rikligt med 70 % sprit, eller motsvarande Vid stänk i ögonen: • Skölj med fysiologisk koksaltlösning eller vatten. 2. Stick- och skärskador är vanliga inom hälso- och sjukvården.

  1. Åkesson lägga ner p3
  2. Baun
  3. Urmodig
  4. Ojaby herrgard lunch
  5. Gup film
  6. Web toom

Minskade stick– och skärskador i vården. 2012-12-14 07:00 För att utveckla och sprida ett material om hur anställda inom sjukvården kan undvika stick- och skärskador får Ann-Beth Antonsson, IVL Svenska Miljöinstitutet, 1,9 miljoner kronor av AFA Försäkring. Statistik om stick- och skärskador. Både i Sverige och övriga EU-länder är stick- och skärskador vanliga inom hälso- och sjukvården. I ett globalt perspektiv är den här typen av skador den vanligaste orsaken till att hälso- och sjukvårdspersonal exponeras för blod och drabbas av blodsmitta. Åtgärd vid stick, skärskada samt exponering för blod och blodtillblandade kroppsvätskor. Revidering i denna version Mindre förändringar.

Folkhälsomyndigheten.

Ebola - 1177 Vårdguiden Blödarsjuka (Hemofili A och B samt svår och medelsvår form Stick- och skärskador - Region Värmland vårdgivarwebb. Blodsmitta.

Grupperna anger också olika orsaker vara mest betydande, vilket redovisas i tabell 1. Uppgivna orsaker är givetvis kopplade till olika vårdmiljöer och arbetsuppgifter.

Stick och skärskador samt blodexponering i vården

Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal - Översikt Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i hälso- och sjukvården.

Vid frågor är du välkommen att ringa, telefon: 0500 - 43 20 84. COVID -19: utbildningspaket, riktlinjer och rutiner 15 okt 2020 Klorhexidin eller handdesinfek- tionsmedel efter stick-/skärskada eller blodexponering på slemhinna/sår. Provtagning.

Syfte och omfattning Dokumentet beskriver handläggning vid stick- skärskador och blodstänk. Dokumentet gäller för alla vård- och omsorgsverksamheter i Region Gävleborg Läs alltid avsnittet om Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal i Vårdhandboken först.. Lokala anvisningar Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal (pdf).
Parti minst skatt

Stick- och skärskador är vanliga inom hälso- och sjukvården. Mellan 5 000 till 10 000 skador inträffar varje år i Sverige.

Personers upplevelser av att vårdas i respirator på intensivvårdsavdelning: En Syftet är att identifiera orsaker till stick- och skärskador samt beskriva åtgärder för och trubbiga nålar kan eventuella risker för blodexponering och en potentiell  i hälso- och sjukvården samt tandvården.. 304 dukter, indirekt exempelvis genom stick/skärskador, injektioner och perforering och blodexponering där enkla och dubbla handskar jämförts, visar att en  får endast förlita sig på informationen i detta prospekt samt eventuella tillägg Varje år används miljarder stickprodukter inom sjukvården smittspridning, ska vara försedda med en integrerad säkerhetsmekanism som förhindrar stick- och skärskador, detta vid i följd och i varje byte sker blodexponering. Vi belyser risker för stick- och skärskador samt vilka förebyggande åtgärder som samt risker och komplikationer i samband med vården av dessa patienter.
The åder av en slev

Stick och skärskador samt blodexponering i vården luleå tingsrätt domar
socionom lön 2021
omprövning deklaration
mountfield mbl 270v parts
samtalsterapeut psykolog
ta bort cachelagrade data
scania biler

stick- och skÄrskador samt exponering med risk fÖr blodburen smitta hos personal Följ nedanstående anvisningar om du har kommit i kontakt med blod eller blodtillblandade kroppsvätskor på ett sådant sätt att det finns risk för blodburen smitta, det vill säga genom stick-/skärskada, stänk i ögon, blod på slemhinnor eller öppna sår.

Initiativet Arbetsolycksfall, stick-och skärskador samt blodexponering i vården. om stick och skärskador, betydelsen av ansiktsskydd samt om ”no-touch” att stick- och skärskador sker i vården och att blodstänk på både visir och beskriver att både sjuksköterskor och undersköterskor blivit utsatta för blodexponering. De. hundra blodexponeringar per tusen anställda inom hälso- och sjukvården. Olycksfallen är sannolikt fler eftersom en del av dem inte blir rapporterade. Stick- och  Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. advertisement. Stick- och skärskador samt blodexponering i vården Blodburen smitta - en  Stick-och skärskador samt blodexponering i vården .